Informacje o MCOO

            Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie rozpoczęło działalność 1 stycznia  2018 roku, przejmując zadania istniejącego od 1975 roku  Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie.
            Do głównych zadań MCOO należy prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej oraz organizacyjnej na rzecz krakowskich jednostek oświatowych oraz realizacja innych zadań np. organizowanie przetargów i realizacja remontów oraz inwestycji związanych z oświatą w Gminie Miejskiej Kraków.
 
Centrum zajmuje się obsługą:
- 71 szkół podstawowych,
- 2 zespołów szkół ogólnokształcących,
- 2 zespołów szkół ogólnokształcących-sportowych,
- 3 zespołów szkół,
- 5 liceów ogólnokształcących,
- 1 zespołu szkół zawodowych
- 8 zespołów szkolno-przedszkolnych,
- 108 przedszkoli,
- 6 zespołów szkół specjalnych,
- 1 specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.
       
     Dyrekcja Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie:                      
Beata Tracka – Samborska  – Dyrektor
Zbigniew Mazur                      – Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
Maciej Dadak                           – Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych
 
 
          Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie działa na podstawie Uchwały Nr LVIII/1232/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty Krakowie, zmienionej Uchwałą NR  XXI/451/19 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 10 lipca 2019 r.
 
Przedmiotem podstawowej działalności MCOO jest:
  1. Prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej oraz organizacyjnej na rzecz jednostek obsługiwanych.
  2. Realizacja innych zadań na rzecz jednostek oświatowych.
0