Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół nr 1
Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół nr 1
Kompleksowa obsługa w zakresie BHP samorządowych jednostek oświatowych - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Kompleksowa obsługa w zakresie BHP samorządowych jednostek oświatowych - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
Zadania i zakupy inwestycyjne na rok 2021 i lata następne
Zadania i zakupy inwestycyjne na rok 2021 i lata następne

Aktualności

Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół nr 1

Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół nr 1
03 lipca 2020
W Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie trwa składanie ofert na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie przy ul. Ułanów 3 w ramach zadania „Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych”...  

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP samorządowych jednostek oświatowych - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP samorządowych jednostek oświatowych - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
29 czerwca 2020
W związku z przystąpieniem do prac związanych z opracowaniem i przygotowaniem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego wyłonić podmiot zewnętrzny, który...

Zadania i zakupy inwestycyjne na rok 2021 i lata następne

Zadania i zakupy inwestycyjne na rok 2021 i lata następne
23 czerwca 2020
Zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 1708/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.07.2019 r. w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa przypominam, że istnieje możliwość ...

Aktualne funkcjonowanie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Aktualne funkcjonowanie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
23 czerwca 2020
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie jest częściowo dostępne dla bezpośredniej obsługi interesantów, przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego. Obsługa odbywa się w wyznaczonych miejscach:

Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107- przetarg ogłoszony

Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107- przetarg ogłoszony
17 czerwca 2020
Do 25 czerwca można składać w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oferty na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie przy ul. Zdrowej 6. Przedmiotem zamówienia jest...

Przyznane świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytowanych i rencistów

Przyznane świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytowanych i rencistów
15 czerwca 2020
Po przerwie spowodowanej wprowadzonymi ograniczeniami w pracy MCOO w związku z wystąpieniem epidemii choroby COVID-19, zostały wznowione prace komisji socjalnych.

NOWE !!! MCOO w Krakowie zamknięte 12.06.2020

03 czerwca 2020
W dniu 12.06.2020 Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie będzie zamknięte.  

Zmiana terminu Komisji Socjalnych - AKTUALIZACJA 27.05.2020

16 marca 2020
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników MCOO, podjęliśmy decyzję o zmianie terminu Komisji Socjalnych zaplanowanych na 18 i 19 marca 2020 roku ...

Zawieszenie przeprowadzania profilaktycznych badań okresowych pracowników

03 kwietnia 2020
Centrum Medycyny Profilaktycznej informuje, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów, z dniem 6.04.2020  r. zawiesza przeprowadzanie profilaktycznych badań okresowych pracowników objętych opieką profilaktyczną.

Nasze projekty

zobacz więcej
0