Informacja o cyklu filmów instruktażowych od KSOS
07 kwietnia 2020

Informacja o cyklu filmów instruktażowych od KSOS

W związku z wejściem 25 marca w życie  dwóch nowych rozporządzeń regulujących prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych oraz określające zasady prowadzenia nauczania na odległość, a także oceniania i klasyfikowania uczniów KSOS informuje o wprowadzeniu cyklu filmów instruktażowych zaadresowanych do dzieci i przedszkoli. W załączniku przekazujemy Państwu pismo w tej sprawie.
 
 

umieszczono na stronie: 2020-04-07
0