Komunikaty MCOO

NOWE !!! MCOO w Krakowie zamknięte 12.06.2020

03 czerwca 2020
W dniu 12.06.2020 Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie będzie zamknięte.  

Zmiana terminu Komisji Socjalnych - AKTUALIZACJA 27.05.2020

16 marca 2020
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników MCOO, podjęliśmy decyzję o zmianie terminu Komisji Socjalnych zaplanowanych na 18 i 19 marca 2020 roku ...

Zawieszenie przeprowadzania profilaktycznych badań okresowych pracowników

03 kwietnia 2020
Centrum Medycyny Profilaktycznej informuje, kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo naszych pacjentów, z dniem 6.04.2020  r. zawiesza przeprowadzanie profilaktycznych badań okresowych pracowników objętych opieką profilaktyczną.

Informacja o ograniczeniu świadczeń zdrowotnych w Centrum Medycyny Pracy

18 marca 2020
Centrum Medycyny pracy informuje, iż w celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów oraz z uwagi na sytuację kadrową, ogranicza do niezbędnego minimum lub czasowo zawiesza udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zmiana zasad przeprowadzania badań okresowych

13 marca 2020
W związku z ryzykiem zarażenia koronawirucesm Covid 19, Centrum Medycyny Profilaktycznej prosi o przeprowadzanie ankiet wstępnej kwalifikacji z pracownikami kierowanymi na badania profilaktyczne. W załączeniu treść pisma oraz ankieta.

Zarządzenie nr 213/2020 z dnia 28.01.2020 r. PMK w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków wraz z załącznikiem stanowiącym upoważnienie.

05 lutego 2020
                W załączeniu przesyłam Zarządzenie nr 213/2020 z dnia 28.01.2020 r. PMK w sprawie sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kraków wraz z załącznikiem stanowiącym upoważnienie. Przesłanie wypełnionego upoważnienia jest konieczne w celu sporządzenia informacji o stanie mienia komunalnego przez pracowników MCOO...

Badania profilaktyczne pracowników samorządowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków

03 stycznia 2020
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie informuje, że w okresie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. podmiotem wykonującym badania profilaktyczne pracowników samorządowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków...

Terminy przeglądów samorządowych przedszkoli i szkół podstawowych w 2020 r. w ramach dzielnic.

03 stycznia 2020
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty informuje, że przeglądy budynków użytkowanych przez samorządowe przedszkola i szkoły podstawowe pod kątem ich potrzeb remontowych do realizacji w roku 2021 będą się odbywać w godzinach 8.00 – 15.00, zgodnie z niżej podanym harmonogramem:

Terminy przeglądów samorządowych przedszkoli i szkół podstawowych w 2020 r. w ramach zadań dzielnic.

31 grudnia 2019
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty informuje, że przeglądy budynków użytkowanych przez samorządowe przedszkola i szkoły podstawowe pod kątem ich potrzeb remontowych do realizacji w roku 2021 będą się odbywać...

Sprawozdanie z remontów

30 grudnia 2019
Dyrektorzy jednostek oświatowych samodzielnie sporządzających sprawozdanie finansowe,             Proszę o przesłanie do Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9a sprawozdania z remontów wykonanych w roku 2019 ...  

Nowa centrala telefoniczna

24 października 2019
Uruchamiona została nowa centrala telefoniczna. Każdemu pracownikowi MCOO został przydzielony nowy numer telefonu.

Głosowanie w VI edycji budżetu obywatelskiego

03 października 2019
Do 7 października br. trwało głosowanie w VI edycji budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania jest łącznie 30 mln zł (10 mln zł na projekty ogólnomiejskie i 20 mln zł na projekty o charakterze dzielnicowym).

Zamknięcie lokalizacji przy ul. Fatimskiej 8

13 czerwca 2019
Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. wszytkie działy i komórki organizacyjne, które do tej pory znajdowały się przy ul. Fatimskiej 8, funkcjonują w siedzibie MCOO przy ul. Ułanów 9. Szczegółowe informacje w zakładce "Kontakt".  

Zmiana lokalizacji

23 maja 2019
Informujemy, że od dnia 23 maja br. sekretariat MCOO przeniesiony został do budynku A przy ul. Ułanów, pokój nr 109. Do budynku A przeniesione zostały także gabinety: Dyrektora MCOO, zastepców dyrektora oraz głównego księgowego.

Wzory umowy zlecenia i umowy o dzieło

25 marca 2019
W zakładce dot. obsługi księgowej zamieszczone zostały do wykorzystania wzory umów stanowiące załączniki do Zarządzenia nr 329/2018 Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli (...)  

Informacje dotyczące abonamentu za korzystanie z służbowego telefonu komórkowego.

04 grudnia 2018
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie informuje, że w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków - Urzędem Miasta Krakowa a firmą Polkomtel Sp. z o.o. na świadczenie usług telefonii komórkowej (...) w związku z realizacją ww. usług opłacany jest abonament w wysokości 30 zł brutto za każdą aktywna kartę SIM w danym okresie rozliczeniowym. Abonament obejmuje...

Awarie 2019

11 stycznia 2019
Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie informuje, że od 1 stycznia 2019 roku w planach finansowych jednostek oświatowych, zostały zabezpieczone środki na usuwanie awarii. Zlecanie usuwania awarii leży po stronie Dyrektorów jednostek. Środki finansowe zaplanowane w ww. zadaniach przeznaczone są wyłącznie na usuwanie awarii i nie mogą być wykorzystywane do realizacji innych prac.

Zmiana zasad przekazywania umów do weryfikacji przez radcę prawnego

08 stycznia 2019
Informujemy, że zgodnie z zawartą na okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. umową na świadczenie bieżącej obsługi prawnej szkół i placówek oświatowych oraz w związku z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych, od stycznia 2019 r. przyjęty został nowy obieg dokumentów wymagających weryfikacji radcy prawnego.              

Badania profilaktyczne pracowników jednostek w 2019 r.

31 grudnia 2018
Informujemy, że w okresie od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. podmiotem wykonującym badania profilaktyczne pracowników samorządowych jednostek oświatowych z terenu Gminy Miejskiej Kraków, jest wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-106), ul. Komorowskiego 12. Badania dla pracowników wszystkich obsługiwanych jednostek są wykonywane w placówce Centrum Medycyny Profilaktycznej przy ...
0