Projekty unijne

Kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych
09 listopada 2020

Kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało umowę w ramach, której zostaną przeprowadzone kursy obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z wymianą butli gazowych. Kursy będą prowadzone zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego...
Kursy pn. „Kartografia geologiczna”
03 listopada 2020

Kursy pn. „Kartografia geologiczna”

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało umowę na przeprowadzenie kursów pn. „Kartografia geologiczna”. Celem szkolenia jest...
Kursy komputerowe AUTO CAD 2D oraz egzamin Autodesk AutoCAD
28 sierpnia 2020

Kursy komputerowe AUTO CAD 2D oraz egzamin Autodesk AutoCAD

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie podpisało umowę w ramach której zostaną zorganizowane i przeprowadzone kursy komputerowe AUTO CAD 2D oraz egzamin Autodesk AutoCAD umożliwiający otrzymanie Certyfikatu Ukończenia Szkolenia Autodesk  (Autodesk Certificate of Completion).
 Druga edycja Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków
30 kwietnia 2020

Druga edycja Centrów Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków

W styczniu 2020 roku ruszyła druga edycja sześciu odrębnych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 "Kształcenie zawodowe uczniów - ZIT" o następujących tytułach:...
Ostatni rok „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
07 stycznia 2020

Ostatni rok „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”

Do 6 grudnia 2019 roku szkoły mogły składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji projektu edycji 2016-2020...

„Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków”

09 października 2019
Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0129/19 Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ...
Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków
02 września 2019

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków

Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków"...
Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków"
01 sierpnia 2019

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków"

Projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” zakłada zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych oddziałów oraz...
Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków
31 lipca 2019

Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków

Zmiany w systemie oświaty (w tym zniesienie obowiązku szkolnego dla 6-latków) spowodowały, że zapotrzebowanie na miejsca w edukacji przedszkolnej z powrotem wzrosło. Dodatkowo dane GUS pokazują zwiększającą się liczbę urodzeń na terenie Krakowa. Projekt „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków” ma na celu zwiększenie...
Małopolskie Talenty
01 lipca 2019

Małopolskie Talenty

„Małopolskie Talenty” to inicjatywa edukacyjna, ukierunkowana na wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół. Uczniowie uczestniczący w zajęciach oraz wydarzeniach będą mogli...
Szkolne ekopomysły
24 czerwca 2019

Szkolne ekopomysły

Miasto Kraków od prawie 20 lat prowadzi cykliczne projekty edukacyjne skierowane do mieszkańców o tematyce ekologicznej. Od 2015 roku miasto rozpoczęło projekty skierowane do uczniów szkół samorządowych, dzieci przedszkolnych oraz nauczycieli przedszkolnych i szkolnych – były to projekty takie jak "Zdrowy oddech", "Zdrowy oddech 2", "Eko-lekcje", "Eko-logiczni". Obecnie jest realizowany projekt "Szkolne ekopomysły", ...
Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków"
21 czerwca 2019

Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków"

Głównym celem projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków" jest rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych, niezbędnych na rynku pracy w zakresie...
Zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna Kraków
30 maja 2019

Zakup sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna Kraków

Małopolska Chmura Edukacyjna (Edycja III) to projekt, który ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych z zakresu fizyki, biologii, chemii, przedsiębiorczości, geografii i umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy. W ramach tego projektu dostarczono do szkół sprzęt laboratoryjny, mający pomoc uczniom w nauce i rozwoju zainteresowań. Sprzęt został dostarczony do...
„Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków”
09 stycznia 2019

„Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków”

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna III w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0097/18-00 Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ...
Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków
16 sierpnia 2018

Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków

Z jednej strony poprawa jakości powietrza w mieście, z drugiej zmniejszenie poboru energii, czyli obniżenie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli – to główne założenia projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”. Jest to jeden z najważniejszych programów realizowanych w Krakowie z pomocą środków unijnych, a zarazem jeden z najdroższych w dziedzinie oświaty. Całkowita wartość projektu wynosi 27 666 664,66 ...
Więcej miejsc, pomocy dydaktycznych, czyli zmieniamy krakowskie przedszkola
16 sierpnia 2018

Więcej miejsc, pomocy dydaktycznych, czyli zmieniamy krakowskie przedszkola

Nowe oddziały dla 400 przedszkolaków, 24 placówek, poprawa warunków edukacji dla dzieci niepełnosprawnych, w tym zakup pomocy dydaktycznych – wszystko w ramach projektu „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków”. Nowe oddziały powstają w 3 krakowskich przedszkolach: Samorządowym Przedszkolu nr 41 przy ulicy dr Józefa Babińskiego, Samorządowym Przedszkolu nr 95 im. K. Makuszyńskiego ...
Kraków stawia na nowoczesne kształcenie zawodowe
28 sierpnia 2018

Kraków stawia na nowoczesne kształcenie zawodowe

  Doradztwo zawodowe, dodatkowe zajęcia z przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego, i to zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, czy wreszcie zakup do szkół niezbędnego wyposażenia – Małopolska i Kraków stawiają na rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego, ściśle powiązanego z oczekiwaniami rynku pracy. Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w ramach Poddziałania 10.2.3 Koordynacja ...
Rozwijanie uzdolnień i wyrównywanie szans – rusza nowy projekt
28 sierpnia 2018

Rozwijanie uzdolnień i wyrównywanie szans – rusza nowy projekt

„Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” Gmina Miejska Kraków realizuje projekt „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” na podstawie zawartej Umowy nr RPMP.10.01.03-12-0327/16-00. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu ...
Odnaleźć się na rynku pracy. Centrum Kompetencji Zawodowych
28 sierpnia 2018

Odnaleźć się na rynku pracy. Centrum Kompetencji Zawodowych

Niemal 12 tysięcy uczniów, czyli blisko 47 procent ogółu młodzieży, kształcącej się w krakowskich samorządowych szkołach ponadpodstawowych wybrało w roku szkolnych 2017/2018 edukację zawodową. Samorządowe szkoły zawodowe wszystkich typów funkcjonują w Krakowie w 24 zespołach szkół oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego. W sumie to 23 czteroletnie technika, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu ...