Rok realizacji: 2015

 
 
I. Renowacja ogródka jordanowskiego Przedszkola nr 145. Wymiana podłoża z trawiastego na podłoże poliuretanowe z zachowaniem normatywnych wysokości urządzeń zabawowych.
Wymiana podłoża w ogródku jordanowskim z trawiastego na podłoże poliuretanowe z zachowaniem normatywnej wysokości urządzeń zabawowych.
KOSZT: 67 600,00
 
II. Budowa zewnętrznej - uzupełniającej sieci oświetlenia terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 osiedle Oświecenia 30 w Krakowie.
Przedmiotem projektu jest budowa zewnętrznej - uzupełniającej, już istniejące sieci oświetlenia zewnętrznego okolicy budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 na os. Oświecenia w Krakowie. Rozbudowanie istniejącej sieci ma na celu poprawę komfortu i bezpieczeństwa przedszkolaków i uczniów klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - idących do, i z przedszkola/szkoły (doświetlenie elewacji z północno-zachodniej strony Zespołu budynków). Montaż latarni od południowej strony Zespołu budynków ma na celu działanie prewencyjne - przeciwdziałające dewastowaniu elewacji budynku szkoły.
KOSZT: 50 000,00
 
III. Wspólny Projekt Edukacyjny dla Krakowskich Uczniów - część dzielnicowa dla dzielnicy XIV Czyżyny.

Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i innych - SP nr 155: cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali gimnastycznej i malowanie sali w ZSO nr 14 oraz remont daszku wejścia głównego do budynku szkoły i instalacja oświetlenia zmierzchowego - SP nr 155.
KOSZT: 45 000,00
 
IV. Kolorowy ogród zabaw dla dzieci.
 Kolorowy ogród zabaw dla dzieci - zakup nowych urządzeń do ogrodu w Przedszkolu nr 185 "Słoneczko".
KOSZT: 41 914,58
 
V. Remont sali w celu przystosowania do terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych.
Remont sali w Przedszkolu Samorządowym nr 182 "Przy Źródełku", os. Dywizjonu 303 bl. 12 w Krakowie, w celu przystosowania do terapii zajęciowej dla dzieci niepełnosprawnych.

KOSZT: 17 000,00
 
VI. Remont jadalni i kuchni w Szkole Podstawowej nr 72. 
 Remont jadalni polegający na odgrzybieniu, pomalowaniu i wyciszeniu jadalni oraz aneksu jadalnego. Położenie fliz podłogowych w aneksie. Doprowadzenie wody do jadalni, zainstalowanie umywalki.

KOSZT: 13 507,00
 
VII. Wspólny projekt edukacyjny dla Krakowskich uczniów - część dzielnicowa dla dzielnicy XVIII Nowa Huta.
Dodatkowe środki finansowe dla krakowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum i innych.

KOSZT: 86 600,00
 
VIII. Lustra dla tancerzy i gimnastyków.
Zakup bezpiecznych luster na salę gimnastyczną w szkole podstawowej nr 138. Umożliwiają one pełny trening baletu, tańca towarzyskiego, gimnastyki, artystycznej i korekcyjnej.

KOSZT: 5 667,00