Rok realizacji: 2018

 

I. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na Bielanach.
Stworzenie w Szkole Podstawowej nr 48 na Bielanach pracowni komputerowej dostępnej dla wszystkich. Projekt ma dwa zasadnicze cele: poprawę jakości kształcenia dzieci oraz ułatwienie dostępu do usług cyfrowych osobom starszym i niezamożnym.
KWOTA: 140 000,00
 
II. Ogród społeczny dla mieszkańców Nowej Huty.
Celem ogrodu jest integracja międzypokoleniowa oraz stworzenie przestrzeni, którą mieszkańcy mogą zagospodarować zgodnie ze swoimi potrzebami. Ogród będzie miejscem edukacyjnym dla zainteresowanych poznawaniem różnych gatunków kwiatów i warzyw.
KWOTA: 20 000,00
 
III. Pozwólmy dzieciom bawić się zdrowo - monitoring smogu.
Celem projektu jest informowanie mieszkańców Dzielnicy X o jakości powietrza oraz zachęcenie do dbania o jego czystość, poprzez monitorowanie stężenia pyłów PM2.5, PM10 i udostępnieniem otrzymywanych danych w ogólnodostępnym serwisie internetowym.
KWOTA: 10 000,00
 
IV. Doposażenie w sprzęt sportowy ZSO nr 8 w Krakowie.
Celem projektu jest wsparcie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży oraz mieszkańców Dzielnicy VI przez zakup sprzętu sportowego do uprawiania różnych dyscyplin dla ZSO 8 w Krakowie oraz przynależnego Orlika.
KWOTA: 9 800,00
 
V. Modernizacja nagłośnienia sali sportowej SP 50 w Krakowie.
Niniejszy projekt zakłada prace z zakresu koniecznej modernizacji nagłośnienia sali gimnastycznej SP 50 w Krakowie w celu usprawnienia funkcjonowania dotychczasowej instalacji nagłaśniającej a tym samym optymalizację i usprawnienie obiektu.
KWOTA: 5 950,00