Obsługa prawna

 
Zakres działania:
  1. Kontrola zawieranych przez Centrum oraz placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Kraków umów cywilno-prawnych pod kątem ich zgodności z prawem.
  2. Sporządzanie wzorów umów.
  3. Parafowanie zawieranych umów i aneksów przez Centrum i wszystkie szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Kraków.
  4. Wydawanie opinii prawnych na potrzeby działów Centrum i Dyrektorów placówek oświatowych prowadzone przez Gminę Miejską Kraków.
  5. Reprezentowanie Centrum i wszystkich szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, przed sądami powszechnymi, administracyjnymi jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania.
 
UWAGA:
Informujemy, że w związku z istniejącym zagrożeniem koronawirusem w okresie zawieszenia zajęć w szkołach (zgodnie z wytycznymi rządowymi) z pracownikami Kancelarii prowadzacymi dyżur możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny (do siedziby do Kancelarii przy ul. Rakowickiej) lub e-mailowy (godziny dyżurów bez zmian). W przypadku przywrócenia stacjonarnych dyżurów, poinformujemy Państwa niezwłocznie.
 
Dyżur Radcy Prawnego z kancelarii mec. Sławomira Kopra który miał się odbyć w sidziebie MCOO w dn. 6 lutego 2020 r., został przeniesiony na
4 lutego 2020 r. (godziny bez zmian od 9.00 do 14.00).
 
DYŻURY:
 
Dzień tygodnia
Dyżur w Kancelarii
ul. Rakowicka 10B/6
Dyżur w siedzibie MCOO w Krakowie
ul. Ułanów 9a, bud. A pok. 218
Kontakt:
12 370-86-40
12-650 39 65
Poniedziałek
9.00 - 16.00
-
Wtorek
9.00 - 16.00
-
Środa
9.00 - 16.00
-
Czwartek
9.00 - 16.00
9.00 - 14.00
Piątek
9.00 - 16.00
-