Medycyna Pracy Dz. VIII-XIII

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. podmiotem wykonującym badania profilaktyczne pracowników samorządowych jednostek oświatowych z terenu dzielnic od VIII do XIII Miasta Krakowa, jest wyłonione w trybie przetargu nieograniczonego Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-106), ul. Komorowskiego 12.

Badania dla pracowników obsługiwanych jednostek są wykonywane w placówce Centrum Medycyny Profilaktycznej przy ul. Komorowskiego 12 w Krakowie (Międzyzakładowa Przychodnia Medycyny Pracy nr 1).


Rejestracja medycyny pracy, tel. 12 68-30-594, 12 68-30-596 , czynna w dniach poniedziałek, środa, piątek 7.00-15.00, wtorek, czwartek: 7.00-17.00
 
Poradnia medycyny pracy, czynna w dniach poniedziałek, środa, piątek 7.00-15.00, wtorek, czwartek: 7.00-17.00
 
Pracownia RTG, czynna poniedziałek – piątek 8.00-15.00,
 
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, poniedziałek – piątek 7:00 – 15.00, pobieranie materiału do badań: 7.00-14.00

 

Organizacja udzielania świadczeń:

- pracownik ze skierowaniem z zakładu pracy zgłasza się do rejestracji ogólnej do wyodrębnionego stanowiska dla obsługi osób z jednostek obsługiwanych na podstawie umowy z MCOO w Krakowie,
- otrzymuje rozpis pracowni i poradni z podaniem godzin wizyt,
- procedura badań profilaktycznych i badań do celów orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia dla jednego pracownika zamyka się najdalej w ciągu dwóch wizyt pracownika w ośrodku CMP,
- CMP winien tak ustalić pracownikowi terminy poszczególnych badań, aby jego pobyt na terenie ośrodka w ramach jednego dnia nie trwał dłużej niż:
    a) 4godz. od momentu zarejestrowania - dla pierwszej wizyty pracownika w ośrodku CMP
    b) 2godz. od wyznaczonego terminu pierwszego badania w danym dniu - dla drugiej wizyty pracownika w ośrodku CMP.
 

Tryb przekazywania zaświadczeń:

- zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy jest będzie przekazywane przez CMP w dwóch egzemplarzach pracownikowi (jeden egzemplarz dla pracodawcy, drugi dla pracownika),
- orzeczenie lekarskie dot. udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje nauczyciel, drugi dyrektor jednostki, który skierował nauczyciela na badanie lekarskie, a trzeci jest dołączany do dokumentacji medycznej nauczyciela.
Obsługę zadania w ramach MCOO zapewnia sie Dział Obsługi. Wszelkie pytania związane z badaniami prosimy kierować pod numery telefonów:
12-65 03 905.

Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o. o. (Międzyzakładowa Przychodnia Medycyny Pracy nr 1 przy ul. Bolesława Komorowskiego 12.) będzie nieczynne w 2022 r. w dniach:
7 stycznia, 15 kwietnia, 2 maja, 17 czerwca, 31 października. 

Informacje dotyczące organizacji badań w związku z pandemią Covid-19 zostały zawarte w załączonym poniżej piśmie Centrum Medycyny Profilaktycznej.
 

Na podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, od dnia ogłoszenia danego stanu, zawieszony jest obowiązek wykonywania badań okresowych pracowników, którym podlegają na podstawie art. 229 § 2 ustawy Kodeks pracy.
Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego (...) pracodawcy i pracownicy będą zobowiązani niezwłocznie podjąć wykonanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 180 dni od dnia odwołania danego stanu.
Pełna treść komunikatu Państwowej Inspekcji Pracy dostępna jest pod linkiem.


 
 

umieszczono na stronie: 2021-03-18
umieszczono na stronie: 2021-05-26
umieszczono na stronie: 2021-03-18
umieszczono na stronie: 2021-03-18
Opisy powinny być dołączane do wszystkich faktur za badania, wystawionych przez podmiot świadczący obsługę w danym roku budżetowym.
umieszczono na stronie: 2021-12-28
pobierz wszystkie załączniki (.zip)