Wykonane pierwsze remonty w placówkach oświatowych