Inwestycje

Inwestycje

Powstaje nowe samorządowe przedszkole

30 listopada 2018
Trwają ostatnie prace na budowie nowego samorządowego przedszkola. Maja się zakończyć do końca tego roku. Czterooddziałowa placówka powstaje przy alei Adolfa Dygasińskiego, obok XV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie. Inwestorem jest Gmina Miejska Kraków, a głównym wykonawcą Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych „Olexbud” z Kąt. Jednocześnie z pracami wykończeniowymi w budynku i jego otoczeniu, trwa remont ulicy ...

Na jubileusz – odnowione budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących

14 listopada 2018
            Zakończyły się prace termomodernizacyjne budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego przy ulicy Tynieckiej. Remont prowadzony był w dwóch etapach, a jego koszt wyniósł ponad 1 mln 700 tys. złotych.

Umowa podpisana. Wkrótce rozpoczęcie budowy szkoły na os. Kliny

07 listopada 2018
            To będzie największa inwestycja Gminy Miejskiej Kraków na Osiedlu Kliny. Beata Tracka–Samborska, dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty i Paweł Chalecki, wiceprezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego DOMBUD S.A. z Katowic podpisali umowę na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Bartla.

Termomodernizacja Samorządowego Przedszkola „Pod Lipami”

18 października 2018
 Z jednej strony Kraków buduje nowe samorządowe przedszkola lub nowe oddziały w już istniejących placówkach, z drugiej – remontuje starsze budynki, poprawiając tym samym warunki edukacji i zabaw dla dzieci. Właśnie zakończyły się prace w Samorządowym Przedszkolu nr 187 „Pod Lipami” na os. Piastów 48. Prowadzone były w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na ...

Termomodernizacja budynku XII Liceum Ogólnokształcącego

16 października 2018
990 000,00 zł kosztowała termomodernizacja XII Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida. 567 249,34 zł pochodziło ze środków unijnych, wkład własny Gminy Miejskiej Kraków wyniósł 422 750,66 zł.

Szkoła na osiedlu Złocień coraz bliżej

12 października 2018
Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski oraz ksiądz kanonik Bogdan Markiewicz, proboszcz Parafii Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie podpisali list intencyjny w sprawie zakupu należącej do Kościoła działki pod budowę szkoły na osiedlu Złocień.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 43

04 października 2018
Zakończyła się rozbudowa i remont jednej z najstarszych placówek oświatowych w Krakowie – Szkoły Podstawowej nr 43 przy ulicy Myślenickiej (Dzielnica X Swoszowice). W ostatnim etapie prac wymieniono instalację centralnego ogrzewania, zmodernizowano poddasze. Po adaptacji znalazły się tam trzy pomieszczenia do nauki wraz z zapleczem.

Cieplej, energooszczędnie, a przede wszystkim – bezpiecznie!

28 września 2018
Dwie duże inwestycje prowadzone były w tym roku w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 – termomodernizacja budynku przy alei Dygasińskiego 25 oraz dostosowanie szkoły do wymogów przeciwpożarowych. Prace trwały od kwietnia 2018 roku, a kosztowały w sumie ponad 730 tysięcy złotych.

Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego jak nowy

26 września 2018
Na początku 2018 roku szkoła otrzymała nowa halę sportową, a na początku nowego roku szkolnego – nową elewację. Zakończył się remont budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego przy ul. Grochowskiej 20. Prace trwały od kwietnia bieżącego roku. Obejmowały między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych i pokrycie ich nowym tynkiem, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, ...

„Gastronomik” nr 1 po termomodernizacji

20 września 2018
Zakończyła się termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr. H. Sucharskiego w Krakowie. Prace trwały od marca bieżącego roku, a obejmowały między innymi: docieplenie ścian zewnętrznych i pokrycie ich nowym tynkiem, odtworzenie gzymsów i obwiedni okienno–drzwiowych, wymianę parapetów, rynien oraz instalacji odgromowej.

Odbudowa Młodzieżowego Domu Kultury

10 września 2018
Jeszcze w tym roku dzieci powrócą do budynku Młodzieżowego Domu Kultury przy al. 29 Listopada 102. Kończy się jego odbudowa po pożarze, który wybuchł w grudniu 2015 roku. Naruszona została wówczas konstrukcja budynku w obrębie I pietra, a korytarz na tym piętrze uległ spaleniu. Uszkodzone zostały również pomieszczenia na parterze, pierwszym i drugim piętrze,w tyminstalacja ...

Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków

16 sierpnia 2018
Z jednej strony poprawa jakości powietrza w mieście, z drugiej zmniejszenie poboru energii, czyli obniżenie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli – to główne założenia projektu „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków”. Jest to jeden z najważniejszych programów realizowanych w Krakowie z pomocą środków unijnych, a zarazem jeden z najdroższych w dziedzinie oświaty. Całkowita wartość projektu wynosi 27 666 664,66 ...

Więcej miejsc, pomocy dydaktycznych, czyli zmieniamy krakowskie przedszkola

16 sierpnia 2018
Nowe oddziały dla 400 przedszkolaków, 24 placówek, poprawa warunków edukacji dla dzieci niepełnosprawnych, w tym zakup pomocy dydaktycznych – wszystko w ramach projektu „Zwiększenie oferty wychowania przedszkolnego w Gminie Miejskiej Kraków”. Nowe oddziały powstają w 3 krakowskich przedszkolach: Samorządowym Przedszkolu nr 41 przy ulicy dr Józefa Babińskiego, Samorządowym Przedszkolu nr 95 im. K. Makuszyńskiego ...

Trwa rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 53

16 sierpnia 2018
Ponad 18.5 mln złotych przeznaczy w ciągu najbliższych czterech lat Gmina Miejska Kraków na rozbudowę Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 53 im. Generała J. H. Dąbrowskiego przy ulicy Skośnej. Prace już się rozpoczęły. Do końca tego roku mają być gotowe m.in. fundamenty i ściany nośne sali gimnastycznej wraz z zapleczem, podłączone instalacje gazowa, elektryczna ...