Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107- przetarg ogłoszony
17 czerwca 2020

Modernizacja instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107- przetarg ogłoszony

Do 25 czerwca można składać w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie oferty na realizację zadania pn. „Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 107 w Krakowie przy ul. Zdrowej 6.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej tj. jej wymiany oraz malowanie w części budynku obejmującej wszystkie pomieszczenia II piętra, wymiana wewnętrznych linii zasilających (WLZ) oraz tablic bezpiecznikowych w całym budynku, a także wymiana rozdzielni głównej wraz w wyłącznikiem przeciw pożarowym.
Wybrany Wykonawca na realizację zadania będzie miał 45 dni roboczych od dnia podpisania umowy.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przy ul. Ułanów 9a.
Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o zamówieniu dostępnym TUTAJ.