Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół nr 1
03 lipca 2020

Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół nr 1


W Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie trwa składanie ofert na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół nr 1 w Krakowie przy ul. Ułanów 3 w ramach zadania „Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych”.
Wyłoniony wykonawca będzie realizował prace polegające na przebudowie istniejącego budynku internatu przy Zespole Szkół nr 1, ul. Ułanów 3 w Krakowie wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodno-kanalizacyjną, gazową, elektryczną i niskoprądową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej w ramach dostosowania do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, przebudową drogi wewnętrznej, rozbudową instalacji zewnętrznych: kanalizacji sanitarnej, odprowadzenia wód opadowych oraz chłodniczej.
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, a oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie przy ul. Ułanów 9a.
Szczegółowe informacje dostępne są w ogłoszeniu o zamówieniu dostępnym TUTAJ.