Komisja Rewizyjna

Poniedziałek, 27 grudnia 2021
Komisja Rewizyjna Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
Przewodnicząca Beata Świderek-Gutowska
Sekretarz Agnieszka Zielińska
Członek Regina Borowska