Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124
06 lipca 2020

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 124

W 2017 roku powstał projekt koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 124, który zakłada wybudowanie dodatkowego budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną oraz wykonanie terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych.  Zakres projektu obejmuje także zmiany w układzie komunikacyjnym na terenie działki tj. budowę dojazdu i drogi pożarowej do budynku, miejsc parkingowych oraz nowe chodniki.
W dobudowanym budynku znajdować się będą m.in. 4 sale lekcyjne, świetlica, jadalnia, gabinet lekarski i logopedy/pedagoga, pomieszczenia biurowe, sala gimnastyczna z magazynem sprzętu sportowego.
Projektowany budynek zlokalizowany został po południowej stronie istniejącego budynku szkoły, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków - istniejący budynek nie zostanie nadbudowany, jedyne zmiany obejmą przebudowę połaci (zmianę układu spadków) zadaszenia nad wejściem głównym.
W ramach projektu przewiduje się również przebudowę schodów zewnętrznych
i dobudowę pochylni dla osób niepełnosprawnych.
Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na podstawie koncepcji rozbudowy.
 
 
fot. www.pixabay.com