Projekty zrealizowane

Małopolska Chmura Edukacyjna II
28 sierpnia 2018

Małopolska Chmura Edukacyjna II

„Małopolska Chmura Edukacyjna II w Gminie Miejskiej Kraków” to innowacyjny projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Dzięki niemu uczniowie szkół ponadpodstawowych mogli on-line uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wykładowców krakowskich wyższych uczelni, realizować wspólne projekty badawcze, co pozwoliłona podniesienie poziomu nauczania oraz kształtowanie kluczowych kompetencji. ...
„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
23 listopada 2018

„Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”

14 krakowskich zespołów szkół zawodowych, mających status placówek publicznych skorzystało unijnego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”. Projekt był realizowany przez pięć lat (2010–2015) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i miał wspomóc szkoły kształcące uczniów w branżach: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno-gastronomicznej, rolno-przetwórczej, społeczno-medycznej i usługowej. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przeznaczył na ten cel ponad ...
Małopolska Chmura Edukacyjna (projekt pilotażowy)
23 listopada 2018

Małopolska Chmura Edukacyjna (projekt pilotażowy)

Przez dwa lata, od 31.10.2013 do 30.09.2015roku w województwie małopolskim realizowany był pilotażowy projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna. Wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych”. Uczestniczyło w nim 21 szkół ponadgimnazjalnych z 15 powiatów, w tym cztery krakowskie: V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego, I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego,Technikum ...
„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych”
23 listopada 2018

„Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych”

Prowadzone były zajęcia dla dzieci mających trudności z czytaniem i pisaniem, z nauką matematyki, ale także socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, logopedyczne czy gimnastyka korekcyjna. Dla najzdolniejszych zorganizowane zostały natomiast zajęcia rozwijające zainteresowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. 12 krakowskich szkół otrzymało wsparcie finansowe z projektu Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków (2 ...
Małopolska Chmura Edukacyjna
23 listopada 2018

Małopolska Chmura Edukacyjna

156 uczniów z klas drugich 4 krakowskich szkół średnich (I Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego, V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego, Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie i Zespołu Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku) uczestniczyło w projekcie Małopolska Chmura Edukacyjna w Gminie Miejskiej Kraków. To kontynuacja programu pilotażowego „Małopolska Chmura Edukacyjna – ...
Z pomocą uczniom klas pierwszych
23 listopada 2018

Z pomocą uczniom klas pierwszych

Ponad 12000 uczniów z 96 krakowskich szkół podstawowych skorzystało z zajęć dodatkowych w ramach unijnego projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków”. Program realizowanych był od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013. Uczestniczyły w nim dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi, czyli między innymi mające trudności ...
Edukacja w dobrym stylu
23 listopada 2018

Edukacja w dobrym stylu

Jak podnieść jakość i efektywność kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE)? Jak poprawić ich umiejętności logicznego myślenia i zachowań społecznych, które umożliwią im prawidłowe funkcjonowanie w codziennym życiu? Jak podnieść świadomość uczniów w zakresie własnego dominującego stylu uczenia się i możliwości wykorzystania zgodnie z indywidualnym stylem uczenia się? – To główne założenia opracowania i wdrożenia pilotażowego programu ...
Akademia Młodych Matematyków
23 listopada 2018

Akademia Młodych Matematyków

Niemal 1100 uczniów z  43 krakowskich samorządowych szkół podstawowych uczestniczyły w programie Akademia Młodych Matematyków. Projekt realizowany był w dwóch edycjach: w roku szkolnym 2009/10 iw roku szkolnym 2010/11. Jego celem było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci pochodzących z rodzin rozbitych czy wielodzietnych oraz takich, któremają dysfunkcje rozwojowe lub niską samoocenę, utrudniony dostęp do korzystania ...
Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania
23 listopada 2018

Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami zachowania

Mają problemy z koncentracją, agresją, okazywaniem emocji czy funkcjonowaniem wśród rówieśników- dzieci z zaburzeniami zachowania.To coraz liczniejsza grupa uczniów. Jak twierdzą psychologowie, ich niepowodzenia szkolne są skutkiem niezauważonych wcześniej deficytów rozwojowych lub problemów w rodzinie. Uczniowie z zaburzeniami zachowań osiągają średnio o 1. 62 niższe wyniki w nauce niż średnia dla danej klasy, a ich zachowanie jest ...
„Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków”
23 listopada 2018

„Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków”

Przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrektorzy18 krakowskich samorządowych szkół zawodowych poznali niemiecki i fiński model funkcjonowania oświaty zawodowej w ramach programu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków”. Projekt będący częścią kompleksowego programu„Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”, który prowadząMinisterstwo Edukacji Narodowej i FundacjaRozwoju Systemu Edukacji realizowany był od ...
Młodzieżowa E-Akademia
23 listopada 2018

Młodzieżowa E-Akademia

Przedmioty ścisłe mogą być fascynujące – to hasło przewodnie Młodzieżowej E-Akademii Nauk Matematyczno-Przyrodniczych, unijnego programu realizowanego przez Gminę Miejską Kraków od 18 sierpnia 2008 do 17 sierpnia 2011roku.Uczestniczyło w nim 1 800 uczniów krakowskich gimnazjów i liceów. Celem projektu było umożliwienie najzdolniejszym uczniom rozwijania zainteresowań z zakresu nauk ścisłych oraz przekonanie młodych ludzi, ...
Więcej miejsc w samorządowych przedszkolach
23 listopada 2018

Więcej miejsc w samorządowych przedszkolach

Trzy krakowskie przedszkola skorzystały z programu „Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Gminie Miejskiej Kraków". 5 nowych oddziałów powstało w Samorządowym Przedszkolu nr 11 przy ulicy Saskiej, 2 w Samorządowym Przedszkolu nr 67 przy ulicy Skwerowej, a jeden został uruchomiony w Samorządowym Przedszkolu nr 17, działającym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ulicy Dietla. W sumie przybyło 200 miejsc (w ...
Okno na Europę, czyli poznać język angielski
23 listopada 2018

Okno na Europę, czyli poznać język angielski

150 uczniów z krakowskich gimnazjów mogło doskonalić swój język angielski oraz uzyskać certyfikat FCE (First Certificate in English) dzięki programowi „Okno na Europę - nauka języka angielskiego”. Projekt był realizowany od 1 września2008 do 31 grudnia2010 roku. Przystąpili do niego uczniowie klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Zajęcia prowadzone były ...
Nowe oddziały dla najmłodszych przedszkolaków
23 listopada 2018

Nowe oddziały dla najmłodszych przedszkolaków

W roku szkolnym 2008/2009 Gmina Miejska Kraków rozpoczęła realizację trwającego 2 lata unijnego projektu „Utworzenie dodatkowych oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lat”. Dzięki projektowi wychowaniem przedszkolnym zostało objętych dodatkowo 500 dzieci (na początku roku szkolnego 2008/2009 do 616 oddziałów w krakowskich samorządowych przedszkolach uczęszczało 14 961 dzieci). Nowe oddziały, liczące ...