Rejon Południe (Podgórze) / Rejon Zachód (Krowodrza, Śródmieście)

 
Siedziba:
ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków (budynek „B”)
 
Godziny obsługi:
Poniedziałek                         8:30 - 15:30
Wtorek, Środa, Piątek          8:30 - 14:30
 
Dziennik Podawczy Rejon Południe (Podgórze) / Rejon Zachód (Krowodrza, Śródmieście):
Przyjmowanie stron:              budynek „B”, parter, pokój nr 16
Telefon:                                12 650 37 23 (Monika Cholawa)
e-mail:                                  pkzp@mcoo.krakow.pl
 
Obsługa księgowa Rejon Południe (Podgórze):
Przyjmowanie stron:              budynek „B”, parter, pokój nr 16
Telefon:                                 12 650 37 24 (Małgorzata Tetich)
e-mail:                                  mtetich@mcoo.krakow.pl
 
Obsługa księgowa Rejon Zachód (Krowodrza, Śródmieście):
Przyjmowanie stron:              budynek „B”, parter, pokój nr 16
Telefon:                                12 650 37 25 (Magdalena Tyczyńska)
e-mail:                                  mtyczynska@mcoo.krakow.pl
 
Kierownik Zespołu ds. obsługi MPKZP:
Przyjmowanie stron:              budynek „B”, parter, pokój nr 5
Telefon:                                 12 650 37 22 (Elżbieta Bzowska)
e-mail:                                  ebzowska@mcoo.krakow.pl
 
Wpłaty gotówkowe  w PKO BP SA I O/Kraków i oddziały –  bez prowizji
Wypłaty świadczeń  w gotówce PKO BP SA I O/Kraków i oddziały – w terminach ustalonych  przez Zarząd