Rejon Wschód (Nowa Huta)

 
Siedziba:
ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków (budynek „B”)
 
Godziny obsługi:
Poniedziałek, wtorek, środa, piątek         8:00 - 14:00
 
Przyjmowanie stron, udzielanie informacji telefonicznie, obsługa księgowa:
Przyjmowanie stron:               budynek „B”, parter, pokój nr 4
Telefon:                                 12 650 37 20 lub 12 650 37 21 (Anna Kurzawa)
e-mail:                                   akurzawa@mcoo.krakow.pl
 
 
Wpłaty gotówkowe w PKO BP SA II O/Kraków i oddziały –  bez prowizji
Wypłaty świadczeń w gotówce PKO BP SA II O/Kraków i oddziały – w terminach ustalonych  przez Zarząd
Numer rachunku bankowego MPKZP Rejon Wschód (Nowa Huta) w PKO BP SA II O/Kraków
84 1020 2906 0000 1602 0013 6317
 
Informujemy o nowy terminie walnego sprawozdawczo-wyborczego zebrania członków Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty wyznaczonym na dzień 19 października 2021 r.
Szczegółowa informacja w zakładce: WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW