Komunikaty MCOO

Cykl spotkań z mieszkańcami Nowohuckich Dzielnic

21 września 2021
Szanowni Państwo  Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, zgodnie z wolą Zastępcy Prezydenta Miasta Pana Jerzego Muzyka, zrealizował badanie ankietowe wśród mieszkańców nowohuckich Dzielnic pn. Porozmawiajmy o Nowej Hucie. Badanie to dotyczy szeroko rozumianych działań ze strony Miasta na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców wspomnianego obszaru. Obecnie trwa analiza zebranych ankiet, po jej zakończeniu, w miesiącach wrzesień - ...