DZIAŁ SOCJALNY

Dział socjalny Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie:

  1. Prowadzi Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników Centrum (w tym: emeryci i renciści) oraz Fundusz Mieszkaniowy,
  2. Prowadzi zadania związane z realizacją Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla placówek obsługiwanych przez Centrum, oraz Funduszu Mieszkaniowego na podstawie zawartych umów z dyrektorami i kierownikami placówek obsługiwanych,
  3. Prowadzi zadania związane z realizacją Funduszu na Pomoc Zdrowotną dla nauczycieli obsługiwanych placówek (w tym emeryci i renciści),


Dział Socjalny
ul. Fatimska 8
Telefon: 12 641-44-74
socjalny@zeo.krakow.pl

Obsługa Stron codziennie (poza czwartkiem) w godzinach: 8.00-14.00


Pokój nr 2 obsługa stron w zakresie:
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych placówek wspólnie gospodarujących funduszem socjalnym
• Fundusz Mieszkaniowy
• Fundusz Zdrowia dla nauczycieli i emerytów i rencistów nauczycieli
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i byłych pracowników Zespołu Ekonomiki Oświaty

Telefon: 641-44-74 wew. 338,311


Pokój nr 11 obsługa stron w zakresie:
• Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów i Rencistów Nauczycieli

Telefon: 641-44-74 wew. 374


Pokój nr 9 i 10 obsługa stron w zakresie:
• Księgowość funduszu mieszkaniowego (spłaty pożyczek)
• Księgowość funduszu socjalnego

Telefon: 641-44-74 wew. 310,315,366


Jednocześnie informujemy, że wszystkie wnioski można pobrać i złożyć na dziennikach podawczych Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie:
• ul. Sokolska 13
• ul. Ułanów 9Planowane terminy Komisji w roku 2018:


Komisja rozpatrująca wnioski z ZFŚŚ – FUNDUSZ MIESZKANIOWY:

  termin składania wniosków termin komisji
I kwartał 05.03.2018 14 marzec 2018
II kwartał 25.05.2018 06 czerwiec 2018
III kwartał 03.09.2018 12 wrzesień 2018
IV kwartał 05.11.2018 14 listopad 2018Komisja rozpatrująca wnioski z ZFŚŚ – FUNDUSZ SOCJALNY:

  termin składania wniosków termin komisji
I kwartał 05.03.2018 14 marzec 2018
II kwartał 25.05.2018 06 czerwiec 2018
III kwartał 03.09.2018 12 wrzesień 2018
IV kwartał 05.11.2018 14 listopad 2018Komisja rozpatrująca wnioski z ZFŚŚ – FUNDUSZ NEiR:

  termin składania wniosków termin komisji
I kwartał 06.03.2018 15 marzec 2018
II kwartał 30.05.2018 07 czerwiec 2018
III kwartał 04.09.2018 13 wrzesień 2018
IV kwartał 06.11.2018 15 listopad 2018FUNDUSZ ZDROWIA DLA NAUCZYCIELI:

  termin składania wniosków termin komisji
I kwartał 15.02.2018 marzec 2018
II kwartał 31.05.2018 czerwiec 2018
III kwartał 10.09.2018 wrzesień 2018
IV kwartał 15.11.2018 listopad 2018

Poniżej linki aktualnie obowiązujących Regulaminów:
• Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Emerytów i Rencistów Nauczycieli - Nowy plik!

- Regulamin Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych dla placówek, które podpisały Umowę o wspólnej działalności socjalnej - zadania socjalne (w tym dla pracowników MCOO) - Nowy plik!

- Regulamin Zakładowego Funduszy Świadczeń Socjalnych dla placówek, które podpisały Umowę o wspólnej działalności socjalnej - zadania mieszkaniowe - Nowy plik!


Druki do pobrania:


1. dla emerytów i rencistów nauczycieli:
• wczasy pod gruszą - Nowy plik!
• wczasy pod gruszą dla dzieci - Nowy plik!
• zapomoga losowa - Nowy plik!
• zapomoga socjalna - Nowy plik!
• zapomoga finansowa w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i materialnej - Nowy plik!
• pożyczka2. dla czynnych pracowników i emerytów, rencistów administracji i obsługi placówek, które podpisały Umowę o wspólnej działalności socjalnej (w tym dla pracowników ZEO):
• wniosek o przyznanie dofinansowania wczasów zorganizowanych, sanatorium, wczasów leczniczych - Nowy plik!
• wniosek o wczasy pod gruszą - Nowy plik!
• wniosek o dofinansowanie wypoczynku dziecka - Nowy plik!
• wniosek o zapomogę losową - Nowy plik!
• wniosek o zapomogę socjalną - Nowy plik!
• wniosek o pożyczkę
• druk oswiadczenia o sytuacji rodzinnej - Nowy plik!
• druk o dofinansowanie do zajęć sportowych - Nowy plik!
• druk o dofinansowanie do imprezy kulturalno-oświatowej - Nowy plik!


4. dla nauczycieli i byłych nauczycieli- emerytów i rencistów:
• wniosek o pomoc zdrowotną