Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Zakres działania:

  1. kontrola zawieranych przez Centrum oraz placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Kraków umów cywilno-prawnych pod kątem ich zgodności z prawem,
  2. sporządzanie wzorów umówi i ich wzorów,
  3. parafowanie zawieranych umów i aneksów przez Centrum i wszystkie szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Miejską Kraków,
  4. wydawanie opinii prawnych na potrzeby działów Centrum i Dyrektorów placówek oświatowych prowadzone przez Gminę Miejską Kraków,
  5. reprezentowanie Centrum i wszystkich szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków, przed sądami powszechnymi, administracyjnymi jak również innymi organami orzekającymi w sprawach objętych zakresem działania.


Stanowiska ds. Obsługi Prawnej dla dyrektorów samorządowych szkół i placówek oświatowych w Krakowie:

Uwaga: zmiana terminu dyżurów: zamiast w dni 4 i 11 października 2018 r. (czwartki), dyżur radcy prawnego z kancelarii mec. Sławomira Kopra odbędzie się w dniach 3 i 10 października (środy). Za utrudnienia przepraszamy.  


KANCELARIA PRAWNA:


Dzień tygodnia

Godziny Dyżurów w Kancelarii
ul. Rakowicka 10B/6
(4 OSOBY)

Godzina Dyżurów w Centrum w Krakowie
ul. Ułanów 9
(1 OSOBA)

Kontakt:

12 370-86-40

12 617-88-51

Poniedziałek

9.00 - 16.00

-

Wtorek

9.00 - 16.00

-

Środa

9.00 - 16.00

-

Czwartek

9.00 - 16.00

9.00 - 14.00

Piątek

9.00 - 16.00

-