Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Poniżej znajdują się dokumenty udostępnione przez MCOO w Krakowie.WZÓR UMOWY ZA OBIADY SZKOLNE ROK 2017/2018


- Umowa za obiady szkolne rok 2017/2018
WZORY UMÓW NA 2017 R. DOTYCZĄCE NAJMU POWIERZCHNI KUCHENNYCH - z dnia 23 stycznia 2017 r.


- umowa najmu kuchni (ryczałt, trwały zarząd)

- umowa najmu kuchni (ryczałt, trwały zarząd z sublicznikiem)

- umowa najmu kuchni (ryczałt, administrowanie)

- umowa najmu kuchni (ryczałt, administrowanie z sublicznikiem)
WZORY UMÓW NA 2017 R. ORAZ WZORY ANEKSÓW DO UMÓW - z dnia 4 stycznia 2017 r.


- umowa najmu czas oznaczony harmonogram z dołu

- umowa najmu czas oznaczony stala z góry

- umowa najmu jednorazowa

- umowa najmu czas oznaczony miejsce parkingowe

- umowa najmu czas oznaczony miejsce na szyld

- umowa najmu czas oznaczony sklepik szkolny

- aneks godziny harmonogram

- aneks kuchnia

- aneks ryczałt + subliczniki

- aneks ryczałt
WNIOSKI DO KADR DLA PRACOWNIKÓW MCOO


- Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego

- Wniosek o przesunięcie urlopu wypoczynkowego

- Plan urlopów wypoczynkowych

- Oświadczenie

- Wniosek w sprawie wypłaty świadczenia za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego

- Wniosek o udzielenie cześci urlopu macierzyńskiego - urlopu, na warunkach urlopu macierzyńskiego lub jego części

- Wniosek w sprawie rezygnacji z cześci urlopu macierzyńskiego - części urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego - urlopu   rodzicielskiego lub jego części

- Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego

- Wniosek o udzielenie pracownikowi - ojcu - innemu pracownikowi wychowującemu dziecko części urlopu macierzyńskiego

- Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

- Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego - cześci urlopu wychowawczego

- Oświadczenie pracownika w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

- Wniosek o ustalenie indywidualnego czasu pracy

- Wniosek o zmianę umowy o pracę - zmianę warunków pracy

- Wniosek o zasiłek opiekuńczy
ZARZĄDZENIE NR 296/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2016-02-08


- Zarzadzenie

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2
ZARZĄDZENIE NR 2231/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2015-08-21


- Zarzadzenie

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2
ZARZĄDZENIE NR 3810/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA


- Zarzadzenie

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2
ZARZĄDZENIE NR 3864/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2012-12-20


- Zarzadzenie

- Załącznik nr 1

- Załącznik nr 2
Badania profilaktyczne pracowników placówek


- NOWE Skierowanie: Centrum Medyzyny Profilaktycznej Sp. z o.o. (ul. Komorowskiego 12, ul. Olszańska 5)

- Informacje pomocnicze do wypełniania skierowania na badania profilaktyczneInformacja dotycząca projektu pn. "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"

„ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ ON-LINE, PEŁNIENIE FUNKCJI OPIEKUNA GRUP PODCZAS WYJAZDÓW NA ZAJĘCIA LABORATORYJNE ORGANIZOWANE NA KRAKOWSKICH UCZELNIACH, MONITOROWANIE PRACY UCZNIA / KOORDYNACJA KÓŁ NAUKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH W KRAKOWIE, UL. KRUPNICZA 44 W RAMACH PROJEKTU PN.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w związku z pilotażem projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów techników z terenu WM”


- Treść ogłoszenia

- załącznik 1

- załącznik 2

- załącznik 3

- załącznik 4

- załącznik 5

- załącznik 6

- załącznik 7


Wyniki postępowań:

- ZSCh wybór tablica i internet cz.1

- ZSCh wybór tablica i internet cz.2

- ZSCh wybór tablica i internet cz.3

- ZSCh wybór tablica i internet cz.4

- ZSCh unieważnienie cz.5

- ZSCh wybór tablica i internet cz.6

- ZSCh wybór tablica i internet cz.7

- ZSCh wybór tablica i internet cz.8


„ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ ON-LINE, PEŁNIENIE FUNKCJI OPIEKUNA GRUP PODCZAS WYJAZDÓW NA ZAJĘCIA LABORATORYJNE ORGANIZOWANE NA KRAKOWSKICH UCZELNIACH, MONITOROWANIE PRACY UCZNIA / KOORDYNACJA KÓŁ NAUKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI W KRAKOWIE, UL. MONTE CASSINO 31 W RAMACH PROJEKTU PN.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w związku z pilotażem projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów techników z terenu WM”


- Treść ogłoszenia

- załącznik 1

- załącznik 2

- załącznik 3

- załącznik 4

- załącznik 5

- załącznik 6

- załącznik 7


Wyniki postępowań:

- ZSŁ wybór tablica i internet cz.1

- ZSŁ wybór tablica i internet cz.2

- ZSŁ wybór tablica i internet cz.3

- ZSŁ wybór tablica i internet cz.4

- ZSŁ wybór tablica i internet cz.5

- ZSŁ wybór tablica i internet cz.6

- ZSŁ wybór tablica i internet cz.7

- ZSŁ wybór tablica i internet cz.8


"MONITOROWANIE PRACY UCZNIA / KOORDYNACJA KÓŁ NAUKOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMICZNYCH W KRAKOWIE - obszar tematyczny JĘZYK ANGIELSKI ZAWODOWY W RAMACH PROJEKTU PN.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w związku z pilotażem projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów techników z terenu WM” - Zakończone!

- Treść ogłoszenia

- załącznik 1

- załącznik 2

- załącznik 3

- załącznik 4

- Wyniki postepowania - Nowy plik!


"MONITOROWANIE PRACY UCZNIA NA PLATFORMIE / KOORDYNACJA KÓŁ NAUKOWYCH PRZEZ NAUCZYCIELA W ZESPOLE SZKÓŁ CHEMIOCZNYCH W KRAKOWIE - obszar tematyczny PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W RAMACH PROJEKTU PN.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” w związku z pilotażem projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów techników z terenu WM” - Zakończone!

- Treść ogłoszenia

- załącznik 1

- załącznik 2

- załącznik 3

- załącznik 4

- Wyniki postepowania - Nowy plik!
Procedura w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych


- Procedura(.pdf)

- Załącznik nr 1 - Uzgodnienia(.pdf)

- Załącznik nr 2 - Zlecenie - wzór(.pdf)

- Załącznik nr 3a - Umowa ryczałtowa - wzór(.pdf)

- Załącznik nr 3b - Umowa kosztorysowa - wzór(.pdf)


- Uzupełnienie do listy wykonawców robót awaryjnych w 2012 r.(.pdf)
Druki MPKZP Południe i MPKZK Zachód

- Deklaracja Przystąpienia do MPKZP

- Deklaracja przystapienia do Funduszu Pośmiertnego

- Wniosek o udzielenie pożyczki inwestycyjnej

- Wniosek o zmianę wysokości składki

- Wniosek o wypłatę sum przechowywanych

- Wniosek o wypłatę zasiłku losowego z tytułu zgonu

- Wniosek o zmianę sposobu spłaty zadłużenia

- Wniosek o zapomogę losową MPKZP

- Wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia

- Wniosek o uzupełnienie wkładów

- Wniosek o udzielenie pożyczki długoterminowej

- Wniosek o skreslenie i wypłacenie wkładów

- Wniosek o przeksięgowanie wkładów w poczet zadłużenia

- Wniosek o częściową wypłatę wkładów MPKZP

- Umowa Pożyczki Inwestycyjnej

- Rezygnacja z uczestnictwa w FP

- Oświadczenie poręczyciela


Statut i Regulaminy MPKZP Południe i MPKZP Zachód

- Statut MPKZP Południe

- Statut MPKZP Zachód

- Regulamin Udzielania Świadczeń MPKZP Południe

- Regulamin Udzielania Świadczeń MPKZP Zachód

- Regulamin Funduszu Pośmiertnego w MPKZP Południe

- Regulamin Funduszu Pośmiertnego w MPKZP Zachód

- Wymagania formalno-prawne Południe/Zachód

- Regulamin Udzielania Pożyczek Inwestycyjnych MPKZP Południe
Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa - rejon Wschód


- Wniosek o udzielenie pożyczki ratalnej

- Statut PKZ-W - Nowy plik!

- Regulamin przyjeć i przyznawania pożyczek - Nowy plik!

- Regulamin przyznawania zapomóg losowych - Nowy plik!

- Regulamin Funduszu Pomocy Koleżeńskiej

- Deklaracja przystąpienia do Nowohuckiej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty

- Deklaracja przystąpienia do do Funduszu Pomocy Koleżeńskiej

- Wniosek o skreślenie z listy członków i przekazanie lub zwrot wkładów

- Wniosek o zapomogę losową

- Wniosek o wypłacenie świadczenia z Funduszu Pomocy koleżeńskiej

- Wniosek o zwrot nadpłaconej pożyczki

- Wniosek o przeksięgowanie nadpłaconej pożyczki

- Wniosek o indywidualne wpłaty
Dział Księgowości Przedszkoli (odpłatności 2011/12)


- Rozliczenie godzin


- Przypis dwie stawki - Stary plik!

- Rozliczenie godzin - Stary plik!

- Rozliczenie godzin instrukcja - Stary plik!

- Instrukcja sporządzania przypisu odpłatności - Stary plik!

- Tabela dot. odpłatności - Stary plik!
Dział Zarządzania Nieruchomościami

- Umowa najmu na czas oznaczony (.doc)

- Umowa najmu jednorazowa (.doc)

- Umowa najmu na godziny (.doc)

- Umowa najmu na czas oznaczony z VAT (.doc)

- Umowa najmu jednorazowo z VAT (.doc)

- Umowa najmu na godziny z VAT (.doc)

- Umowa najmu z samym czynszem (.doc)

- Umowa najmu z czynszem płatnym jednorazowo (.doc)

- Ogólna umowa najmu lokalu, powierzchni w placówce oświatowej (na czas oznaczony) (.doc)

- Ogólna umowa najmu lokalu, powierzchni w placówce oświatowej (na godziny) (.doc)

- Wymogi formalno-prawne obowiązujące przy zawieraniu umów cywilno-prawnych najmu (.doc)

---

Wszystkie pliki powyżej są obowiązujące. Te opisane "Nowy wzór!" zastąpiły starsze wersje (umieszczone poniżej i już nieobowiązujące).

---

- Umowa najmu z czynszem płatnym jednorazowo (.doc) - Stary wzór!

- Ogólna umowa najmu lokalu, powierzchni w placówce oświatowej (na czas oznaczony) (.doc) - Stary wzór!

- Ogólna umowa najmu lokalu, powierzchni w placówce oświatowej (na godziny) (.doc) - Stary wzór!
Dział Remontów

- Wzor Karty Awarii (.doc)
INFORMACJA

Wszystkie udostępniane pliki występują w trzech formatach:

  • .pdf - do otworzenia pliku potrzebny jest program Adobe Reader lub Foxit Reader
  • .doc - do otworzenia pliku potrzebna jest darmowa przeglądarka plików Word Viewer (bez możliwości edycji), darmowy pakiet biurowy Open Office lub komercyjny pakiet biurowy MS Office.
  • .xls - do otworzenia pliku potrzebna jest darmowa przeglądarka plików Excel Viewer (bez możliwości edycji), darmowy pakiet biurowy Open Office lub komercyjny pakiet biurowy MS Office.