Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
Rejon Południe / Rejon Zachód


Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa

przy Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

31-450 Kraków, ul. Ułanów 9 BUDYNEK A parter, pok. 1,2,3


Rejon Południe


Zarząd MPKZP
   
  Przewodniczący Jerzy Kubieniec
  Skarbnik Monika Chmiel
  Sekretarz; Monika Makowska
  Członkowie Bożena Pazdur
    Marianna Kusz-Siarkiewicz

Komisja rewizyjna MPKZP

   
  Przewodniczący Barbara Zborowska-Żyła
  Sekretarz Beata Kurowska
  Członek Alicja Łyko

Rejon Zachód


Zarząd MPKZP
   
  Przewodnicząca Wiesława Dyba
  Skarbnik Dorota Makowska
  Sekretarz; Marta Pajor-Gajewska
  Członkowie Krystyna Zimnielska
    Bogusława Drabczyk

Komisja rewizyjna MPKZP

   
  Przewodnicząca Lucyna Leitner
  Sekretarz Katarzyna Zielinska
  Członek Jadwiga Cieplinska-Puchała

Przyjmowanie stron / udzielanie informacji telefonicznie

Poniedziałki od 8:30 do 15:30

Wtorki, środy, piątki od 8:30 do 14:30


Pokój 1 - Dziennik Podawczy MPKZP (przyjmowanie wniosków, udzielanie informacji)

tel. 12 617 88 84


Pokój 3 - Kierownik MPKZP / Zarząd MPKZP

tel. 12 617 88 84


Pokój 2 - Księgowość MPKZP

Tel. 12 617 88 84


Wpłaty gotówkowe należnosci w PKO BP SA I O/Kraków i oddziały – bez prowizji

Wypłaty swiadczen w gotówce PKO BP SA I O/Kraków i oddziały – w terminach ustalonych przez Zarzad.


Informacja o terminach posiedzeń Zarządu MPKZP-P i MPKZP-Z oraz o terminach wypłaty świadczen (przelew / gotówka).


Komunikat o Walnym Zebraniu PKZP Południe i PKZP Zachód.


Pliki udostępnione przez dział MPKZP:   Druki MPKZP Południe i Zachód

                                                     Statut i Regulaminy MPKZP Południe i MPKZP Zachód.

Rejon Wschód


Nowohucka Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty

31-831 Kraków, ul. Fatimska 8, budynek C, pokój 10


Termin składania wniosków; do 25 każdego miesiąca.

Przyjęcia stron;

Poniedziałek,wtorek, środa, piątek - godz 8:00 do 14:00


Tel. (12) 641 44 74 w. 324, lub 325


Specjalista ds. Ksiegowosci: Teresa Lelek, Anna Kurzawa


Zarząd;

   
  Przewodniczący; 1. Stanisław Bury
  Z-ca Przewodniczącego; 2. Urszula Kwiatkowska
  Sekretarz; 3. Irena Tecl-Gajoch
  Skarbnik; 4. Teresa Strojek
  Członek; 5. Ewa Gołębiowska-Szczypkowska
  Członek; 6. Irena Malada
  Członek; 7. Halina Włodarczyk
  Członek; 8. Barbara Zając

Komisja rewizyjna;

   
  Przewodnicząca; 1. Beata Świderek-Gutowska
  Członek; 2. Krystyna Filipowicz
  Członek; 3. Zofia Nosek

Numer Konta Bankowego;

  84 1020 2906 0000 1602 0013 6317; PKO BP II O/KRAKÓW

Posiedzenia Zarządu; pierwszy poniedziałek miesiąca godz 16.00


Komunikat o Walnym Zebraniu PKZP-Wschód


Pliki udostępnione przez dział NMPKZPPO znajdują się w dziale Pliki Do Pobrania.