Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (które do 31.12.2017 r. funkcjonowało pod nazwą Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie) działa na podstawie Uchwały Nr LVIII/1232/16 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Ekonomiki Oświaty Krakowie. Treść uchwały , zmienionej Uchwałą NR XC/2369/17 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 6 grudnia 2017 r. Treść uchwały

Przedmiotem podstawowej działalności Centrum jest:

  1. prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej i księgowej na rzecz jednostek obsługiwanych,
  2. realizacja innych zadań z zakresu edukacji publicznej na rzecz jednostek oświatowych.

Załączniki do Uchwały:

  1. Statut Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie
  2. Wykaz placówek obsługiwanych przez Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

  3. Dokumenty: